Skip to main content
AEG | Help and Support

Suszarka wyświetla komunikat o kodzie błędu E50

Kod błędu E50 sygnalizuje problem z silnikiem lub oprogramowaniem.

  • Zresetować urządzenie. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie.
  • Taki sam efekt można uzyskać, używając wyłącznika bezpieczeństwa. Po podłączeniu urządzenia do zasilania, włączyć je i wybrać program. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.