Skip to main content
AEG | Help and Support

Suszarka wyświetla komunikat o kodzie błędu E40

Jeśli komunikat o kodzie błędu E40 pojawia się na wyświetlaczu suszarki po naciśnięciu przycisku Start, należy sprawdzić, czy drzwi urządzenia są prawidłowo zamknięte. Jeśli drzwi są zamknięte, a komunikat jest nadal widoczny, wystąpił problem z oprogramowaniem.

  • Zresetować urządzenie. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie.
  • Taki sam efekt można uzyskać, używając wyłącznika bezpieczeństwa. Po podłączeniu urządzenia do zasilania, włączyć je i wybrać program. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.