Skip to main content
AEG | Help and Support

Drzwi pralko-suszarki otwierają się w trakcie cyklu

 

  • Drzwi można normalnie otworzyć na początku cyklu prania po uprzednim naciśnięciu przycisku Start/Pauza. 
  • Jeśli drzwi można otworzyć podczas cyklu wirowania lub prania, gdy urządzenie jest napełnione wodą, należy natychmiast odłączyć zasilanie urządzenia. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym i nie używać urządzenia do czasu rozwiązania problemu.