Skip to main content
AEG | Help and Support

Migająca kontrolka LED na pralko-suszarce

 

  • Należy sprawdzić przyciski funkcyjne, które mogą znajdować się na panelu sterowania urządzenia. Niektóre lub wszystkie z nich są powiązane z kontrolkami LED, zapalającymi się na początku lub podczas trwania cyklu.
  • Jeśli kontrolka zapala się pod koniec cyklu, może to sygnalizować jego zakończenie. Sprawdzić, czy można otworzyć drzwi oraz czy licznik wskazuje zero. Jeśli urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz, sprawdzić, czy widoczne jest wskazanie „Koniec”. Należy pamiętać, że drzwi urządzenia zostają odblokowane po ok. 3-5 minutach od zakończenia cyklu. Jest to zabezpieczenie stosowane we wszystkich pralkach.
  • Przypadkowo może dojść do przerwania lub wstrzymania cyklu. Podjąć próbę wznowienia cyklu poprzez naciśnięcie przycisku START/PAUZA.
  • Usterki są sygnalizowane przez migającą kontrolkę LED, zwykle z towarzyszącym wskazaniem kodu błędu na wyświetlaczu. W takim przypadku należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.