Skip to main content
AEG | Help and Support

Cykl suszenia w pralko-suszarce trwa zbyt długo

 

W niektórych modelach czas trwania cyklu jest skracany lub wydłużany automatycznie, zależnie od wielkości ładunku, jego ciężaru, rodzaju tkanin i wilgotności prania. Dotyczy to zarówno cyklu prania, jak i cyklu suszenia.

Wykonując cykl suszenia, urządzenie może go wydłużyć lub skrócić zależnie od wielkości ładunku, jego ciężaru, rodzaju tkanin i wilgotności prania. Niektóre modele wykrywają również elektronicznie poziom wilgotności prania i kontynuują cykl do czasu, aż będzie ono zupełnie suche.

Warto uwzględnić następujące zalecenia:

  • Jeśli włączona jest funkcja „Stop z wodą”, wyłączyć ją.
  • Jeśli włączona jest funkcja dodatkowego płukania, wyłączyć ją.
  • Upewnić się, że do urządzenia dopływa woda pod wystarczająco wysokim ciśnieniem. W przeciwnym razie może dojść do wydłużenia czasu trwania cyklu. W niektórych przypadkach może być to zbyt krótki czas, aby w pełni rozpuścił się detergent. Jeśli do urządzenia nie dopływa wystarczająca ilość wody, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
  • Jeśli włączona jest funkcja opóźnienia rozpoczęcia programu, należy wyłączyć ją.
  • Upewnić się, że urządzenie prawidłowo odpompowuje wodę. Jeśli przed przejściem do cyklu wirowania urządzenie wykryje, że nie uległ zmianie poziom wody, może nastąpić powtórzenie cyklu prania. Jeśli pompa urządzenia nie odpompowuje wody, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.