Skip to main content
AEG | Help and Support

Drzwi pralko-suszarki otwierają się w trakcie cyklu

 

Drzwi można zwykle otworzyć na początku cyklu prania,  po uprzednim włączeniu trybu PAUZA, jeśli spełnione są następujące warunki:

• urządzenie nie jest w fazie podgrzewania lub suszenia w temperaturze powyżej 55°C;

• poziom wody jest zbyt wysoki;

• nie obraca się bęben.

Jeśli drzwi można otworzyć, gdy zakończyło się napełnianie pralki wodą albo podczas cyklu prania lub wirowania, należy natychmiast odłączyć zasilanie urządzenia. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym i nie używać urządzenia do czasu rozwiązania problemu.