Skip to main content
AEG | Help and Support

Pralka wyświetla komunikat o błędzie E60

 

Problem:
  • Pralka wyświetla komunikat o błędzie E60 (lub dowolny kod zaczynający się od E6). Ogólnie odnosi się to do problemu z nagrzewaniem w urządzeniu.
Dotyczy:
  • Pralka ładowana od przodu (wersja do zabudowy i wolnostojąca)
  • Pralka ładowana od góry
Rozwiązanie:

1. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Zaleca się zamówić wizytę serwisanta.

UWAGA: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji
 
Ostrzeżenie: nie zaleca się użykowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.