Skip to main content
AEG | Help and Support

Pralka wyświetla kod błędu Eb0, Ebo lub emituje 11 sygnałów dźwiękowych lub 11-krotnie miga kontrolka ostrzegawcza

 

Zbyt niskie napięcie zasilania:

Problem może być związany ze zbyt niskim napięciem zasilania urządzenia. Napięcie można sprawdzić, podłączając urządzenie w innym miejscu i próbując ponownie.

Użyto przedłużacza:

Problem może być związany z użyciem przedłużacza do podłączenia urządzenia do zasilania.

  • Odłączyć przedłużacz i spróbować ponownie.

Brak uziemienia:

Ten błąd może pojawić się, jeśli urządzenie nie zostało podłączone do gniazdka z uziemieniem.

  • Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do instalacji elektrycznej z uziemieniem. Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem i spróbować ponownie.
  • Czasem można rozwiązać problem, resetując urządzenie. W tym celu należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączyć je ponownie po 20-30 sekundach.
  • Sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.

Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie pomoże rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.