Skip to main content
AEG | Help and Support

Pralka wyświetla kod błędu E80 lub 8-krotnie miga kontrolka ostrzegawcza

Możliwa przyczyna: nieprawidłowe ustawienia pokrętła wyboru programów. Pralka została prawdopodobnie uruchomiona z pokrętłem wyboru programów ustawionym w położeniu między dwoma cyklami.

  • Ustawić pokrętło w położeniu wyłączenia.
  • Na nowo uruchomić żądany cykl.

(Podczas odczytu kodów błędów w pamięci układu elektronicznego będzie zapisany błąd E82-E83).

Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.