Skip to main content
AEG | Help and Support

Drzwi pralki otwierają się podczas trwania cyklu

 

Drzwi można zwykle otworzyć na początku cyklu prania po uprzednim naciśnięciu przycisku Start/Pauza.

Jeśli drzwi można otworzyć lub otwierają się same, gdy już zakończyło się napełnianie pralki wodą lub podczas cyklu prania lub wirowania, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.