Skip to main content
AEG | Help and Support

Pęknięta górna pokrywa

 

Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu zlecenia naprawy lub wymiany pokrywy.

Do czasu rozwiązania problemu nie należy używać urządzenia.