Skip to main content
AEG | Help and Support

Pralka wyświetla kod błędu EHO, EH0

Jeśli urządzenie wyświetla komunikat o błędzie EHO lub EH0, wystąpił problem z zasilaniem.

Czy inne urządzenie podłączone do tego samego gniazda działa prawidłowo?

  • Sprawdzić źródło zasilania, podłączając do tego samego gniazdka inne urządzenie, aby sprawdzić, czy działa. Jeśli inne urządzenie również nie działa, prawdopodobnie wystąpiła usterka przewodów.
  • Skontaktować się z miejscowym elektrykiem w celu rozwiązania problemów z przewodami.

Jeśli źródło zasilania urządzenia działa prawidłowo:

  • Zresetować urządzenie. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie.
  • Taki sam efekt można uzyskać, używając wyłącznika bezpieczeństwa. Po podłączeniu urządzenia do zasilania, włączyć je i wybrać program. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
  • Was this article helpful?