Skip to main content
AEG | Help and Support

Drzwi pralki otwierają się podczas prania

 

Jeśli drzwi można otworzyć lub otwierają się same, gdy już zakończyło się napełnianie pralki wodą lub podczas cyklu prania lub wirowania, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.