Skip to main content
AEG | Help and Support

Wentylator chłodzący piekarnika pracuje bez przerwy

 

Problem:
  • Wentylator chłodzący piekarnika pracuje bez przerwy. Podczas pracy urządzenia wentylator chłodzący włącza się automatycznie, aby utrzymać powierzchnie urządzenia w niskiej temperaturze. Po wyłączeniu urządzenia, wentylator chłodzący może nadal działać, do czasu schłodzenia urządzenia.
Dotyczy:
  • Piekarnik do zabudowy
  • Kuchenka wolnostojąca
Rozwiązanie:

1. Jeśli po schłodzeniu piekarnika wentylator będzie nadal działać, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

2. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwolą rozwiązać problemu, zaleca się zamówić wizytę serwisanta.

 
UWAGA: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji.

 
Uwaga: nie zaleca się użykowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.