Skip to main content
AEG | Help and Support

Piekarnik wyświetla komunikat o błędzie F908

Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum serwisowym należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie w skrzynce bezpieczników.