Skip to main content
AEG | Help and Support

Nie można ustawić zegara piekarnika

  • Zresetować piekarnik/kuchenkę poprzez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka na ok. 1 minutę lub wyłączenie źródła zasilania.
  • Po ponownym podłączeniu zasilania symbol zegara zacznie migać. Ustawić godzinę za pomocą przycisków +/- (jeśli występują).
  • W razie potrzeby zapoznać się z instrukcją obsługi. Zegary cyfrowe zwykle działają z dokładnością +/- 2 minut na miesiąc.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.