Skip to main content
AEG | Help and Support

Przednia szyba/drzwi piekarnika nagrzewają się do wysokiej temperatury

 

Ciepło wytwarzane przez piekarnik przenika do wszystkich części piekarnika, również tych, które są dotykane podczas codziennej obsługi urządzenia. Jest to naturalne zjawisko. Odczucie temperatury jest różne w zależności od materiału. Na przykład szkło i metal wydają się cieplejsze w dotyku niż plastik.

Przy każdym otwarciu drzwi piekarnika nagrzewa się również jego przedni panel.

Należy również pamiętać, że temperatura rośnie wraz z upływem czasu. Oznacza to, że im dłużej jest włączony piekarnik, tym bladziej są nagrzane jego części.

Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie powinny przebywać w pobliżu włączonego piekarnika lub kuchenki. Zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

Temperatura przedniego panelu piekarnika może być nawet o 60°C wyższa od temperatury w pomieszczeniu. Na przykład przy temperaturze w pomieszczeniu wynoszącej 20°C przedni panel może mieć temperaturę 80°C.

Temperatura szyby w drzwiach piekarnika może być nawet o 65°C wyższa od temperatury w pomieszczeniu. Na przykład przy temperaturze w pomieszczeniu wynoszącej 20°C szyba może mieć temperaturę 85°C.

W skrajnych przypadkach należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.