Skip to main content
AEG | Help and Support

Okap kuchenny wydaje stukoczące odgłosy

 

Jeśli odgłosy pojawiają się tylko przy najwyższym ustawieniu, przyczyną problemu jest zwykle wzrost ciśnienia wstecznego w układzie wyciągowym.

Przewód wyciągowy jest zbyt długi albo jego średnica jest zbyt mała lub ma zbyt wiele zagięć.

Aby rozwiązać problem, należy sprawdzić układ i w miarę możliwości użyć gładkich rur.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

  • Was this article helpful?