Skip to main content
AEG | Help and Support

Okap kuchenny zatrzymał się podczas pracy

 

Możliwe przyczyny:

  • Zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.

Należy wyłączyć kuchenkę i okap, odczekać 5 minut i ponownie włączyć urządzenie. Czas ten powinien być wystarczający na ostygnięcie okapu i przywrócenie jego działania.

  • Duża liczba naczyń z gotującymi się potrawami.

Urządzenie jest przystosowane do pochłaniania zapachów – nie dużych ilości pary.

Należy sprawdzić, czy filtry są czyste. W razie potrzeby należy je wymienić.

Upewnić się, że siła wyciągu okapu jest wystarczająca. Sprawdzić, czy powietrze wydobywa się z wylotu w zewnętrznej ścianie budynku. Jeśli okap działa w trybie recyrkulacji powietrza, sprawdzić, czy filtry węglowe są założone prawidłowo.

  • Przewód wylotowy może być zatkany albo ma nieodpowiednie wymiary.

Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

  • Was this article helpful?