Skip to main content
AEG | Help and Support

Okap kuchenny nie uruchamia się

 

Jeśli nie działają diody LED lub oświetlenie, należy w pierwszej kolejności sprawdzić zasilanie. Problem może być związany z wtyczką, gniazdem lub instalacją elektryczną.

Jeśli okap jest podłączony za pomocą wtyczki do gniazdka, należy podłączyć do tego gniazdka małe urządzenie (np. lampę lub czajnik), aby sprawdzić, czy gniazdko jest sprawne. Jeśli urządzenie nie zadziała, problem może być związany z usterką gniazdka. Sprawdzić wyłącznik automatyczny lub bezpieczniki. 

Jeśli zasilanie jest sprawne, należy zresetować urządzenie, odłączając je od zasilania (np. poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka). Następnie należy odczekać 30 sekund i ponownie podłączyć wtyczkę do gniazdka (przywrócić zasilanie okapu).

Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

  • Was this article helpful?