Skip to main content
AEG | Help and Support

Błąd i40, i43 lub i44

Czy układ odpływowy jest drożny?

Sprawdzić, czy filtry są czyste.

Czy filtr zmywarki nie jest zatkany?

Zabrudzone filtry spowalniają przepływ wody, co skutkuje niezadowalającymi efektami zmywania. Należy regularnie je sprawdzać i czyścić.

Czyszczenie filtrów w zmywarce.

image.png

Instalacja filtrów po oczyszczeniu:

Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie ma resztek żywności ani zabrudzeń.

Zamocować filtr płaski (C). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod dwoma prowadnicami.

Zamontować filtry (A) i (B). Umieścić filtr (A) w filtrze płaskim (B).

Obrócić w prawo, aż zaskoczy na swoje miejsce. Nieprawidłowe zamontowanie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami zmywania, zatkaniem ramion spryskujących i uszkodzeniem urządzenia.

Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Czy podjęto próbę zresetowania urządzenia?

Zresetowanie urządzenia często pozwala szybko rozwiązać problemy.

  • Odłączyć zmywarkę na 1 minutę od zasilania i podłączyć ją ponownie. Jeśli konieczne było przesunięcie urządzenia, należy upewnić się, że nie doszło do zagięcia lub przyciśnięcia węży oraz że zawór wody jest całkowicie otwarty.
  • Włączyć zmywarkę, wybrać program i uruchomić go.
  • Jeśli program uruchamia się i przebiega normalnie, problem został rozwiązany.

Jeśli po zresetowaniu urządzenia program nie uruchamia się prawidłowo

Jeśli przed zresetowaniem zmywarki wyświetlany był komunikat o błędzie, sprawdzić, czy zmieniło się to po zresetowaniu urządzenia.

Jeśli wyświetlany jest inny kod błędu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tym przewodnikiem, aby sprawdzić, co oznacza nowy kod.

 

Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, konieczne jest sprawdzenie urządzenia przez specjalistę serwisowego.