Skip to main content
AEG | Help and Support

Zmywarka nie suszy lub słabo suszy naczynia

Efekty suszenia należy oceniać na podstawie naczyń porcelanowych i szklanych. Przedmioty z tworzywa sztucznego, takie jak sztućce, pojemniki do przechowywania i plastikowe elementy urządzenia zwykle pozostają mokre. Przedmioty z tworzywa sztucznego szybko oddają ciepło, co może przyczyniać się do skraplania pary wodnej na ich powierzchni.

 • Najlepsze efekty zmywania i suszenia można uzyskać, używając programu Intensywne lub Auto. 
Zastosowanie cyklu EKO, BIO lub 30 min
 • Cykle EKO i BIO obejmują suszenie pasywne, w cyklu 30-minutowym nie ma fazy suszenia.
 • Użyć cyklu Auto lub Intensywne i jeśli po jego zakończeniu naczynia nie będą gorące w dotyku, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Naczynia umyto z użyciem detergentu przed umyciem w zmywarce
 • Skutkuje to nadmiernym wytwarzaniem piany, zmniejszeniem skuteczności działania płynu nabłyszczającego i niezadowalających efektów suszenia.
Przeładowanie lub nieprawidłowe załadowanie zmywarki

Efekty zmywania mogą być niezadowalające, jeśli zmywarka jest przeładowana lub nieprawidłowo załadowana. Załadować zmywarkę zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, a po zakończeniu cyklu, przed opróżnieniem urządzenia, umożliwić odparowanie nadmiaru wody z płukania. W pierwszej kolejności opróżnić dolny kosz.

Załadunek zmywarki:

 • W urządzeniu należy zmywać wyłącznie przedmioty przystosowane do mycia w zmywarce.
 • Nie należy wkładać do zmywarki elementów wykonanych z drewna, rogu, aluminium, cyny i miedzi.
 • Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, które mogą pochłaniać wodę, takich jak gąbki, ściereczki itp.
 • Przed umieszczeniem przedmiotów w zmywarce usunąć z nich wszelkie pozostałości potraw.
 • Aby ułatwić zmywanie pozostałości zaschniętych potraw, należy namoczyć naczynia w wodzie przed ich umieszczeniem w zmywarce.
 • Ułożyć wklęsłe naczynia (takie jak filiżanki, szklanki i garnki) dnem do góry.
 • Upewnić się, że sztućce, talerze itp. nie znajdują się zbyt blisko siebie. Wymieszać łyżki z innymi sztućcami.
 • Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze sobą.
 • Umieścić małe elementy w koszu na sztućce.
 • Umieścić lekkie elementy w górnym koszu. Upewnić się, że nie będą się one przesuwać.
 • Przed uruchomieniem cyklu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.

Opróżnianie zmywarki:

 • Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki zaczekać, aż wystygną. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
 • Najpierw wyjąć naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego.
Ustawienie dozowania płynu nabłyszczającego
 • W celu uzyskania lepszych efektów suszenia zaleca się stosowanie dodatkowo płynu nabłyszczającego zgodnie z wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
Detergent do zmywania  
 • Sprawdzić detergent używany do zmywarki. Jeśli to możliwe, zastosować inny detergent i/lub płyn nabłyszczający. Do krótkich cykli zmywania stosować detergent w proszku lub płynie, ponieważ niektóre tabletki wieloskładnikowe nie rozpuszczają się całkowicie w krótkim czasie.
 • W celu zapewnienia najlepszych efektów zmywania może być konieczne dodawanie płynu nabłyszczającego również podczas stosowania detergentu w tabletkach.
 • Upewnić się, że wszystkie filtry i ramiona spryskujące są czyste. Zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uzyskać wskazówki, jak czyścić i konserwować urządzenie.
Funkcje Suszenie +, Dodatkowe suszenie, XtraDry
 • Jeśli urządzenie jest wyposażone w tę funkcję, jej włączenie pozwala uzyskać lepsze efekty suszenia, ale powoduje to wydłużenie czasu trwania cyklu i zwiększenie zużycia energii.

 

 • Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.