Skip to main content
AEG | Help and Support

Drzwi otwierają się podczas cyklu zmywania

 

Jeśli jest to nowo zainstalowane urządzenie, panel drzwiowy/drzwi zabudowy kuchennej mogą być zbyt ciężkie lub urządzenie zainstalowano w nieprawidłowy sposób (ważne jest wypoziomowanie urządzenia i jego zamocowanie w odpowiednim położeniu).

  • W tym przypadku należy skontaktować się z instalatorem.

Jeśli urządzenie jest zainstalowane prawidłowo, przyczyną problemu mogą być zablokowane lub zatkane ramiona spryskujące.

  • Przed kolejnym użyciem zmywarki sprawdzić i w razie potrzeby umyć ramiona spryskujące i oczyścić filtry na dnie komory urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.
  • Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.