Skip to main content
AEG | Help and Support

Stosowanie wieloskładnikowych tabletek z detergentem

 

Jeśli stosowane są wieloskładnikowe tabletki z detergentem, może nie być konieczne napełnianie zbiornika soli i dozownika płynu nabłyszczającego. Zależy to od twardości wody. Na obszarach, gdzie występuje twarda woda, zaleca się stosowanie soli i płynu nabłyszczającego w celu zapewnienia najlepszych efektów zmywania.

  • Ustawić elektronicznie poziom twardości wody na wartość 1. Przy tym ustawieniu kontrolka sygnalizująca konieczność uzupełnienia soli nie będzie świecić się na panelu sterowania.
  • Włączyć funkcję umożliwiającą stosowanie wieloskładnikowych tabletek z detergentem poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
  • Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Funkcję umożliwiającą stosowanie wieloskładnikowych tabletek z detergentem należy włączyć po wybraniu cyklu. Nie zostanie ona zapisana w pamięci urządzenia.

  • Funkcję tę należy uruchamiać przed każdym cyklem zmywania.
  • Jeśli efekty suszenia są niezadowalające, należy napełnić dozownik płynu nabłyszczającego i ustawić twardość wody na wartość 1 lub 2.