Skip to main content
AEG | Help and Support

Po każdym cyklu ustawienia są resetowane

Jest to normalne zjawisko, ponieważ od trzeciego kwartału 2012 r. przepisy Unii Europejskiej wymagają, aby po włączeniu urządzenia domyślnie wybrany był cykl zmywania „EKO”. Dlatego po zakończeniu cyklu zmywania wszystkie ustawienia, w tym MULTITAB/3IEN, są resetowane.