Skip to main content
AEG | Help and Support

Nie działa funkcja połowy załadunku

 

Przycisk połowy załadunku nie uruchamia programu prania, lecz umożliwia wybór opcji wraz z programem prania. Opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich programów. Wyjątkami są program prania wstępnego i program 30-minutowy.

Szczegółowe informacje na temat programów i dodatkowych opcji można znaleźć w instrukcji obsługi.