Skip to main content
AEG | Help and Support

Zmywarka powoduje zwarcie, przepalenie bezpieczników lub uruchomienie wyłącznika różnicowoprądowego

 

Nie należy podłączać pralki i suszarki do tego samego obwodu z bezpiecznikiem. Łączny pobór mocy obu urządzeń przekracza parametry bezpieczeństwa standardowych obwodów z bezpiecznikiem. Jeśli włączenie lub wyłączenie urządzenia powoduje uruchomienie wyłącznika różnicowoprądowego lub przepalenie bezpiecznika, oznacza to upływ prądu do uziemienia lub zwarcie. Jeśli do tego samego obwodu z bezpiecznikiem podłączonych jest kilka urządzeń, może to spowodować przepalenie bezpiecznika lub uruchomienie wyłącznika różnicowoprądowego.

  • Problem powinno rozwiązać podłączenie urządzenia do innego obwodu z bezpiecznikiem.

Nigdy nie należy podłączać urządzeń za pośrednictwem przedłużacza, ponieważ grozi to zwarciem lub pożarem.

  • Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.