Skip to main content
AEG | Help and Support

Na wyświetlaczu widoczne są komunikaty o błędzie C3 i AL4

Błędy C3 i AL4 oznaczają wyciek i/lub gromadzenie się wody na dnie urządzenia.

  • Zamknąć zawór dopływu wody do urządzenia, aby zapobiec zalaniu.
  • Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.