Skip to main content
AEG | Help and Support

Zmywarka rozpoczyna cykl zmywania przy otwartych drzwiach

 

Jeśli cykl zmywania rozpoczyna się przy otwartych drzwiach zmywarki, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.