Skip to main content
AEG | Help and Support

Oświetlenie wnętrza miga lub nie działa.

 

Jeśli oświetlenie wnętrza miga lub nie działa, przyczyną może być obluzowana lub uszkodzona żarówka. Postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, aby dokręcić lub wymienić żarówkę.

Migająca żarówka lub lampka LED może również wskazywać, że temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Sprawdzić klasyfikację temperaturową na tabliczce znamionowej urządzenia.

Prawidłowe dzianie urządzenia klasy SN można zagwarantować wyłącznie w temperaturze otoczenia od 10°C do 32°C.

  • Klasa N = 16-32°C
  • Klasa SN = 10-32°C
  • Klasa ST = 18-38°C
  • Klasa SN/T = 10-38°C

Umiejscowienie informacji dotyczącej klasy klimatycznej na tabliczce znamionowej:

Picture1.png

  • Was this article helpful?