Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkoden E80

 

Det er et problem med syklusvelgeren eller programvaren.

  • Prøv å nullstille produktet. Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen.
  • Du kan oppnå det samme resultatet med en sikkerhetsbryter. Når du har koblet til produktet, slår du det på og velger et program. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis det kommer opp en feilmelding på displayet under syklusen.