Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørketider endres

  • Tiden som vises på displayet for tørketromlene, er ikke den samme som tiden som er angitt på energimerkene. Energimerkene angir tørketiden for maksimal ileggsmengde, mens tiden som vises på displayet er tørketiden for den faktiske ileggsmengden.
  • En tørketrommel tørker gjennomsnittlig rundt ca. 5 kg hver gang, så tiden vises for denne mengden