Skip to main content
AEG | Help and Support

Lyset il tørketrommelen fungerer ikke

 

Hvis tørketrommelen er på, og lyset i trommelen ikke fungerer, ta kontakt med et godkjent serviceverksted.

Hvis maskinen er ny – kontroller om maskinens spesifikasjoner inkluderer et innvendig lys.