Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkoden C8

 

Hvis tørketrommelen viser feilkoden C8, er det et problem med temperatursensoren. Kontakt et godkjent serviceverksted for å løse dette problemet.