Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkoden E60 og varmes ikke opp

Feilkoden E60 indikerer et oppvarmingsproblem. Dette problemet kan skyldes upassende ventilasjon i rommet. Påse at det er nok frisk luft i rommet og at produktet ikke er produktet ikke er innebygd.

Problemet kan være forårsaket av en skitten kondensator eller skitne lofiltre. Påse at de er rene. Se brukerhåndboken for instruksjoner om hvordan å rengjøre og holde produktet ditt i topp stand.

Kontakt et godkjent serviceverksted hvis det fremdeles kommer opp en feilmelding på displayet.