Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørketrommelen viser feilmelding E40

 

Hvis feilmeldingen E40 vises på tørketrommelens display etter at du har trykket på startknappen, kontroller om døren er ordentlig lukket. Hvis døren er lukket og feilmeldingen vises fremdeles, er det et programvareproblem.

  • Prøv å nullstille produktet. Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen.
  • Du kan oppnå det samme resultatet med en sikkerhetsbryter. Når du har koblet til produktet, slår du det på og velger et program. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis det kommer opp en feilmelding på displayet.