Skip to main content
AEG | Help and Support

Tørketrommelen slår seg ikke på igjen etter siste tørkesyklus

 

Hvis tørketrommelen ikke slår seg på etter en tørkesyklus, er det et teknisk problem med produktet. Dette problemet kan bare løses av et godkjent serviceverksted.