Skip to main content
AEG | Help and Support

Døren til vask-tørk-søylen åpner i midten av en syklus

 

  • Døren kan åpnes normalt ved starten av vaskesyklusen ved å trykke på start/pause-knappen.
  • Hvis døren kan åpnes i en vaske- eller rotasjonssyklus, etter at produktet er fylt med vann, slå av strømforsyningen til produktet umiddelbart. Kontakt et godkjent serviceverksted og ikke bruk produktet før problemet er løst.
  • Was this article helpful?