Skip to main content
AEG | Help and Support

Døren til vask-tørk-søylen åpner i midten av en syklus

 

Døren åpnes normalt ved starten av en vaskesyklus, etter at du har satt maskinen til PAUSE, så lenge følgende betingelser er oppfylt:

• maskinen er ikke i varme- eller tørkefasen over 55 °C;

• vannivået er ikke høyt;

• trommelen roterer ikke.

Hvis døren kan åpnes etter at vaskemaskinen er fylt vann under en vaske- eller en rotasjonssyklus, må strømmen til produktet slås av umiddelbart. Kontakt et godkjent serviceverksted og ikke bruk produktet før problemet er løst.