Skip to main content
AEG | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilkoden Eb0, Ebo eller produserer 11 pip / 11 blink

For lav tilførselsspenning:

Problemet kan være forårsaket av en altfor lav spenning i strømforsyningen til produktet. Du kan kontrollere spenningen igjen ved å koble til produktet et annet sted å prøve igjen.

Skjøteledning brukt:

Problemet kan skyldes av en skjøteledning som brukes til å koble produktet til strømforsyningen.

  • Fjern skjøteledningen og prøv på nytt.

Ingen jordforbindelse:

Denne feilen kan oppstå hvis produktet er ikke koblet til en jordet stikkontakt.

  • Kontroller om produktet er koblet til jord i den elektriske monteringen. Koble maskinen til en jordet stikkontakt og prøv på nytt.
  • Dette problemet kan av og til løses ved å nullstille maskinen. For å gjøre dette, slå av strømmen til maskinen og slå den deretter på igjen eller omtrent 20-30 sekunder.
  • Test om maskinen fungerer normalt igjen.

Kontakt et godkjent serviceverksted hvis ingen av forslagene ovenfor løser problemet.