Skip to main content
AEG | Help and Support

Omhengsle døren til vaskemaskinen

Retningen som døren til en vaskemaskin flyttes kan ikke endres. Dette er fordi elektriske deler i maskinen ikke kan flyttes. Døren til mange tørketromler kan imidlertid omhengsles (hvis dette er beskrevet i brukerveiledningen)

For å få oppnå en døråpningsordning for en vaskemaskin ved siden av en tørketrommel, kan du bytte plasseringen deres og dreie tørketrommelens dør i motsatt retning. Dette kan gjøre det lettere å flytte klær fra den ene maskinen til den andre.