Skip to main content
AEG | Help and Support

Døren til vaskemaskinen åpnes under syklusen

 

Døren kan som regel åpnes ved starten av vaskesyklusen ved å trykke på start/pause-knappen.

Hvis døren kan åpnes eller åpnes av seg selv når vaskemaskinen er blitt fylt med vann under vaske- eller sentrifugeringssyklusen, må du koble maskinen fra strømforsyningen umiddelbart og kontakte et godkjent serviceverksted.