Skip to main content
AEG | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilkoden E90, E91, E92, E93 eller E94

 

Feilkodene E90, E91, E92, E93 and E94 (eller enhver kode som begynner med E9) henviser til konfigurasjons-/kommunikasjonsproblemer med elektroniske deler.

  • Prøv å nullstille produktet. Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen.
  • Kontakt et godkjent serviceverksted hvis det fremdeles kommer opp en feilmelding på displayet.
  • Was this article helpful?