Skip to main content
AEG | Help and Support

Gummipakningen til vaskemaskinen er løs, skadet eller deformert

  • Kontakt det autoriserte serviceverkstedet for å løse dette problemet.
  • Ikke bruk produktet før problemet er løst.
  • Was this article helpful?