Skip to main content
AEG | Help and Support

Vaskemaskinen viser feilkoden EHO, EH0

 

Hvis maskinen viser feilmeldingen EHO/EH0, er det et problem med strømforsyningen.

Fungerer et annet produkt med samme stikkontakt?

  • Kontroller strømforsyningen ved å koble et annet produkt til samme stikkontakt og se om det fungerer. Hvis det andre produktet ikke fungerer, er problemet sannsynligvis en ledningsfeil.
  • Kontakt din lokale elektriker for råd og veiledning om hvordan å løse ledningsproblemer.

Hvis strømforsyningen til produktet er OK:

  • Prøv å nullstille produktet. Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen.
  • Du kan oppnå det samme resultatet med en sikkerhetsbryter. Når du har koblet til produktet, slår du det på og velger et program. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis det kommer opp en feilmelding på displayet.
  • Was this article helpful?