Skip to main content
AEG | Help and Support

Gummipakningen i døren til vaskemaskinen er løs

Løse, skadde eller deformerte pakninger må festes eller omplasseres av en autorisert ingeniør for å unngå lekkasjer.

  • Ikke bruk maskinen før dette problemet er løst
  • Kontakt det godkjente serviceverksted for å feste eller skifte ut pakningen.