Skip to main content
AEG | Help and Support

Pakningen i døren til vaskemaskinen er vridd og lekker

Skader på dørpakningen skyldes som regel av at maskinen er overbelastet eller at klær setter seg fast mellom pakningen og dørruten ved starten av vaskesyklusen.

  • Kontakt det godkjente serviceverksted for å skifte ut pakningen.