Skip to main content
AEG | Help and Support

Døren til vaskemaskinen produserer en sprekkelyd

 

Sprekkende lyder fra en dør kan være forårsaket av smuss på dørens hengsler.

  1. Rengjøring av hengslene kan løse dette problemet og bør gjøres med en fuktig klut. Fjern synlige fibre og rester.
  2. Hvis hengslene er rene, kontroller om det er synlig skade.
  3. Hvis døren virker skadet eller fortsetter å lage støy etter rengjøring, ta kontakt med det godkjente serviceverkstedet
  • Was this article helpful?