Skip to main content
AEG | Help and Support

Døren til vaskemaskinen åpnes under vasking

 

Hvis døren kan åpnes eller åpnes av seg selv når vaskemaskinen er blitt fylt med vann under vaske- eller sentrifugeringssyklusen, må du koble maskinen fra strømforsyningen umiddelbart og kontakte det godkjente serviceverkstedet.