Skip to main content
AEG | Help and Support

Varmeplaten avgir ikke varme

 

Elektriske komfyrer må kobles til av et godkjent serviceverksted på tre separate 230 V faser.

Mulige årsaker:

  • Manglende årsaker.
  • Ødelagt sikring fra én fase i sikringsboksen.

Se monteringsveiledningen, eller kontakt et godkjent serviceverksted.

For induksjonskomfyrer: Pass på at kasserollen oppfyller minimumskravene til diameter, som beskrevet i brukerveiledningen.

Hvis diameteren er for liten, eller hvis det ikke er nok magnetisk materiale på bunnen av gryten, kan det hende at varmeplaten ikke fungerer i høy innstilling / effektinnstilling.

  • Was this article helpful?